ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW
CEL WARSZTATU
Celem szkolenia jest budowanie w uczestnikach szeroko pojętej świadomości finansowej oraz zrozumienia wpływu podejmowanych decyzji na wartość przedsiębiorstwa. Zbudowanie bazy wiedzy potrzebnej do swobodnego poruszania się w świecie finansów.

„Każdy głupi może wiedzieć. Sedno to zrozumieć”
Albert Einstein

Masz pytania?
Zadzwoń
+48 533 513 346
lub napisz
office@mwpartners.eu

Najważniejsze zagadnienia:

 • Analiza działalności organizacji na bazie raportów finansowych
 • Kontrola i budżetowanie działalności
 • Jak ze zrozumieniem odczytywać rachunek zysków i strat
 • Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Długoterminowe planowanie finansowe

Najważniejsze efekty szkolenia:

 • Zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji na wyniki finansowe organizacji
 • Zbudowanie świadomości finansowej oraz poznanie z terminologią
 • Wykształcenie umiejętności analizy faktycznej sytuacji finansowej firmy
 • Poprawa umiejętności komunikacji z działami finansowymi
 • Nabycie zdolności interpretacji informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania

 

Warszawa 17-18.04.2019

Koszt dwudniowego szkolenia to 1699 zł netto od osoby

Opis
Z zagadnieniami analizy finansowej w pracy zawodowej spotyka się coraz większa część naszej populacji. Zwiększa to potrzebę zdobywania i poszerzania w sobie i w pracownikach wiedzy z obszarów rachunkowości i finansów. Bez posiadania wiedzy o finansach nie można w sposób odpowiedzialny podejmować właściwych decyzji w kwestii kierowania działalnością, prowadzenia projektów czy inwestycji. Nasze szkolenie ma na celu zbudowanie świadomości finansowej w uczestnikach popartej na zdobytej wiedzy i opanowanych umiejętnościach. Jest ona potrzebna do zrozumienia wagi aspektów finansowych w procesie realizacji celów. Uczestnicy zapoznani zostaną z terminologią finansową, ze sposobami interpretacji danych biznesowych i sposobami ich wykorzystania w codziennej pracy. Szkolenie ma również na celu zdobycie umiejętności oceny, jaki i wyceny planów inwestycyjnych i tego, jaki mogą mieć wpływ na finansowe wskaźniki przedsiębiorstwa. Nasi trenerzy zapoznają uczestników z zasadami i metodami budżetowania oraz kontroli kosztów, którzy nabędą również podstawowe umiejętności z zakresu przygotowywania długoterminowych planów finansowych. Chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważny jest proces kontroli i raportowania efektów prac.
Celem szkolenia jest wskazanie obszarów, w jakich finanse i rachunkowość mogą wspierać proces podejmowania decyzji niefinansowych także obszarów, w których to one potrzebują wsparcia innych jednostek funkcjonalnych organizacji, aby zapewnić skuteczny, efektywny system raportowania i pomiaru osiągnięć. Działania biznesowe mają sens, wtedy kiedy przynoszą sukces finansowy, kluczowym jest więc potrafić ocenić opłacalność przedsięwzięć i potrafić uwzględnić jego ryzyko. Nabycie tej zdolności jest kluczowe w sprawnym poruszaniu się w finansowym świecie.

Do kogo dedykowany jest warsztat ?
 • Właściciele firm
 • Prezesów i Członków Zarządów
 • Dyrektorów ds. Marketingu, Sprzedaży, Produkcji
 • Kierowników
Scroll to top