Pomożemy Ci dopracować szczegóły!

Pakiet Podstawowy

biznesplan

Pakiet Rozszerzony

biznesplan + model finansowy + prezentacja dla inwestorów

Pakiet Kompletny

biznesplan + model finansowy + prezentacja dla inwestorów + doradztwo

Pakiet Podstawowy
290 PLN
Pakiet Rozszerzony
900 PLN
Pakiet Kompletny
3 900 PLN
Biznesplan
Biznesplan to kompleksowe opracowanie o charakterze planistycznym, obejmujące zazwyczaj kilka lub więcej lat. Przedstawia on ogólny koncept, cele oraz wyniki biznesu planowanego lub istniejącego. Biznesplan służy podejmowaniu istotnych decyzji związanych z zarządzaniem biznesem na każdym jego etapie (uruchamianie, prowadzenie, zamykanie). Jest również niezbędny w przypadku chęci pozyskania finansowania m.in. w oparciu o kredyt bankowy, dotację, środki inwestora prywatnego lub dofinansowanie z Urzędu Pracy. Biznesplan jest też drogowskazem dla przedsiębiorcy w trudnych sytuacjach.
Model finansowy
Model finansowy jest sporządzany w celu oszacowania przyszłych wyników finansowych organizacji i czasu w jakim zostaną one osiągnięte. Uwzględnia on wszystkie zaplanowane przez firmę zasoby i pozwala ocenić czy dana strategia ma szanse powodzenia. Najczęściej skupia się na trzech najważniejszych elementach: sprzedaż, koszty, zyski.
Prezentacja dla inwestorów
Prezentacja dla inwestorów jest sporządzana w sytuacji kiedy Klient stara się pozyskać finansowanie dla swojej działalności. Wówczas forma i treść prezentacji jest dostosowywana do potencjalnego inwestora, który będzie ją oceniał. Zawiera ona zwięzłe opracowanie wszystkich najważniejszych elementów biznesu i jego strategię. Ważne, by była ona sporządzona w przystępnej i przejrzystej formie. Pracę realizowana jest przez kompetentnych grafików.
Doradztwo
Doradztwo to profesjonalna pomoc podczas wytyczania kierunku rozwoju biznesu, może obejmować różne obszary działalności. Najczęściej jest to doradztwo o charakterze strategicznym i operacyjnym, szczególnie przydatne w czasie kryzysu lub w momencie wchodzenia na nowe rynki. Doradztwo strategiczne bazuje na szczegółowym badaniu rynku i sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. Prowadzi do zaproponowania rozwiązań optymalnych dla firmy w danym momencie. Mogą one dotyczyć np. wyboru rynków docelowych lub rodzaju oferowanych produktów. Z kolei doradztwo operacyjne skupia się na optymalizacji bieżącej działalności organizacji a jego celem jest poprawa sprawności działania danego biznesu. Dokładny zakres usługi doradztwa za każdym razem jest ustalany indywidualnie z Klientem, w zależności od jego potrzeb i preferencji.

Kontakt do biura:
+48 533 513 346
office@mwpartners.eu
Adres:
Marynarska 21
Warszawa

Polityka Prywatności

 

Scroll to top