MBO- ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

CEL WARSZTATU
Zwiększenie efektywności zespołu

"Nie rezygnuj z celu, ponieważ wymaga czasu.
Czas i tak upłynie..."

Masz pytania?
Zadzwoń
+48 533 513 346
lub napisz
office@mwpartners.eu

Najważniejsze zagadnienia

 • Czym jest i czym nie jest zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie przez cele jako skuteczne narzędzie menadżerskie
 • Wpływ MBO ( zarządzania przez cele) na wyniki firmy
 • Jak, by cele organizacji, były spójne z celami pracowników
 • Jak stawiać cele i rozliczać pracowników za ich realizację
 • Systemy KPI
 • Powiązanie celów z systemem wynagrodzeń

Najważniejsze efekty szkolenia

 • Zwiększenie zyskowności reprezentowanych firm, poprzez skuteczne decyzje menadżerskie
 • Zmiana sposobu myślenia o zarządzaniu
 • Poznanie skutecznych metod delegowania
 • Poprawa relacji w zarządzanym zespole
 • Przełożenie systemów KPI na realne wyniki przedsiębiorstwa

 

Łódź 15-16.04.2019

Koszt dwudniowego szkolenia to 1699 zł netto od osoby

Opis:

Na szkoleniu uczestnikom zostanie przybliżona tematyka zarządzania przez cele. Metoda ta po raz pierwszy została opisana przez Petera Druckera w książce „Praktyka zarządzania” w roku 1954 i, pomimo że przez ponad pół wieku ewoluowała nadal u jej podstaw leży to samo założenie. Jednymi z najcenniejszych skarbów każdej organizacji są inicjatywa, motywacja i aktywność pracowników. Ukierunkowanie na dialog pomiędzy przełożonymi a pracownikami w określaniu celów oraz mierników rezultatów. MBO (zarządzanie przez cele) jest skutecznym narzędziem managerskim umożliwiającym przejrzystą hierarchizację zadań do realizacji. Wyjątkowo ważnym jest też samo podejście do stawiania celów. W jaki sposób kreować je, aby były spójne zarówno ze strategią firmy, jak i z celami pracowników.

Podstawą jest stawianie celów osiągalnych, ograniczonych ramami czasowymi, ale przede wszystkim w sposób jasny mierzalnych. Mierzalność realizacji celów może posłużyć jako jedno z narzędzi oceny pracownika. KPI (kluczowe wskaźniki efektywności) to wyselekcjonowana kompozycja wskaźników, mająca odniesienie do kompleksowego pomiaru działalności organizacji i jej wyników. Sedno KPI tkwi w wybraniu najistotniejszych mierników, aby korzystać z nich jako wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji. Mądrze dobrany miernik obrazuje relatywną efektywność pracy co może stanowić podstawę obiektywnego systemu rozliczania pracownika z powierzonych zadań. Jest to świetne rusztowanie dla sprawnie działającego premiowego systemu motywacyjnego. Umiejętność rozsądnego i przejrzystego sposobu prowadzenia oceny to ważna umiejętność niezbędna do efektywnego kierowania zasobami ludzkimi, które to stanowią

Do kogo dedykowany jest warsztat ?
 • Do wszystkich osób odpowiedzialnych za pracę zespołów
( bezpośrednio i pośrednio)
 • Prezesów i Członków Zarządów
 • Dyrektorów ds. Marketingu, Sprzedaży, Finansów
 • Kierowników
Scroll to top