MW & Partners poszerza kompetencje

Do kancelarii doradczej MW & Partners z początkiem roku dołączył nowy ekspert, Irina Sajnacka, dotychczas obecna na rynku pod własną marką B.I.R.S. Dzięki jej doświadczeniu, MW & Partners poszerzyła kompetencje o trzy kluczowe obszary: doradztwo w procesie internacjonalizacji, wywiad biznesowy i konkurencyjny oraz strategie rynkowe.

 

Poprzez połączenie potencjałów dwóch podmiotów, MW & Partners staje się jeszcze atrakcyjniejszym partnerem dla potencjalnych kontrahentów. Klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc w sprawach na styku biznesu i prawa, wymagających szerokiego spojrzenia na całość procesów zachodzących w firmie, głębokiej analizy otoczenia, fachowej wiedzy, rozumienia liczb czy choćby łączenia różnych dziedzin prawa.

Co istotne, zwłaszcza z punktu widzenia dotychczasowych klientów B.I.R.S., marka nie znika
z rynku. Nadal realizuje swoje projekty w strukturach MW & Partners.

W zakresie wsparcia przedsiębiorstw w procesie umiędzynarodowienia, B.I.R.S. w ramach struktur MW & Partners świadczy usługi konsultingowe w następujących obszarach:

 • badanie rynku docelowego,
 • identyfikacja potencjału, badanie szans wejścia,
 • opracowanie modelu biznesowego,
 • wsparcie organizacyjno-administracyjne,
 • nawiązywanie międzynarodowych kontaktów biznesowych,
 • prowadzenie dokumentacji przetargowej,
 • pośrednictwo w negocjacjach,
 • szkolenia,

Wywiad biznesowy i analiza konkurencji to:

 • dobór odpowiednich metod i technik wywiadowczych,
 • analiza rynku mikro- i makrootoczenia przedsiębiorstwa,
 • analiza konkurencji,
 • przedstawienie scenariuszy biznesowych,
 • weryfikacja wiarygodności kontrahentów i partnerów biznesowych.

Ponadto, eksperci B.I.R.S. w ramach MW & Partners wpierają klientów w rozwiązywaniu sporów sądowych oraz w zagadnieniach związanych z prawem: handlowym, konkurencji, pracy oraz własności intelektualnej.

Scroll to top