Jak to robimy...

ANALIZA POTENCJAŁU

Badamy potencjał organizacji, ponieważ dobre przygotowanie to podstawa a zdobywanie rynków zagranicznych to złożony proces.

PLAN EKSPANSJI

Gruntowna pomoc w płynnym wprowadzeniu organizacji na rynki zagraniczne (kontrola całościowego procesu od czynności formalno-prawnych po tematy organizacyjno-administracyjne).

POSZUKIWANIE PARTNERÓW

Tworzymy sieci agentów, pomagamy budować struktury handlowe, wyszukujemy partnerów joint venture.

ROZWIĄZUJEMY SYTUACJE TRUDNE

Działalność zagraniczna prowadzona w sposób nieostrożny może doprowadzić do sytuacji trudnych. Pomagamy w ich rozwiązaniu, tworzymy strategie wyjścia, polubownie negocjujemy kwestie sporne.

WYSZUKUJEMY SPÓŁEK DO PRZEJĘCIA

Dla firm stawiających głównie na ekspansję zagraniczną koordynujemy proces wyszukiwania i przejęcia spółki zagranicznej. Koordynujemy proces due diligence.

POMAGAMY W EDUKACJI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Organizacje stawiające na rozwój międzynarodowy potrzebują kadry potrafiącej sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. Pomagamy w sposób warsztatowy podnieść kompetencje zespołu z zakresu zarządzania strategicznego i komunikacji międzynarodowej.

194

Kraje

7

Kontynentów

16

Konsultantów

O

Problemów

+48 533 513 346
office@mwpartners.eu
Warszawa, Prosta 70
Scroll to top