Jak to robimy...

ANALIZA STRATEGICZNA

Analiza organizacji to pierwszy etap ku świadomemu zarządzaniu strategicznemu. Precyzyjne określenie pozycji konkurencyjnej znacznie podnosi efektywność prac w obszarach strategicznych.

OPRACOWANIE STRATEGII

Przygotowanie strategii rozwoju bazując na metodologii BSC, kokpitu menadżerskiego, MBO i innych metodach dostosowanych do potrzeb organizacji.

WSPARCIE WDROŻENIA

Kluczem do sukcesu w zarządzaniu strategicznym jest skuteczne wdrożenie planów. Pomagamy przeprowadzić je w sposób wydajny i nienarażający organizacji.

FUNKCJE PRZYWÓDCZE

Skuteczne zarządzanie strategiczne bazuje na dwóch obszarach: analitycznym (procesowym) i intuicyjnym (przywódczym). Pomagamy kadrze zarządzającej w rozwoju kompetencji zarówno procesowych, jak i przywódczych.

SYTUACJE KRYZYSOWE

Kurczący się rynek, problemy z płynnością finansową czy kosztowny proces ekspansji zagranicznej to codzienność, z którą menadżerowie muszą się mierzyć. Pomagamy rozwiązywać sytuacje kryzysowe.

INSPIRUJEMY

Codzienna praca nad zagadnieniami operacyjnymi często wpływa negatywnie na innowacyjność, która jest kluczowa dla efektywnego zarządzania strategicznego. Pomagamy znaleźć inspirację poprzez kreatywne warsztaty zlokalizowane w najciekawszych miejscach Polski i Europy.

194

Kraje

7

Kontynentów

16

Konsultantów

O

Problemów

+48 533 513 346
office@mwpartners.eu
Warszawa, Prosta 70
Scroll to top